Centro Empresarial da Construcción do Barbanza
Icono del horario

De luns a venres

09:30 a 14:30
Icono del telefono

Contacta connosco

981 874 647

Noticias do Centro Empresarial da Construción do Barbanza (Julio/2021)

No Centro Empresarial dá Construción do Barbanza publicamos artigos e noticias de interese sobre cursos de formación e moito máis.

Temas

Axudas para a adquisición de vivendas protexidas e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento VI420C).

23/07/2021 · SUBVENCIONS VIVENDA E SOLO

   Persoas beneficiarias Poderán beneficiarse destas axudas as persoas físicas maiores de idade que reúnan os seguintes requisitos: a) Posuír a nacionalidade española ou, no caso de seren estranxeiras, ter a residencia legal en España. b) Ser adquirente ou adxudicataria, en primeira transmisión, dunha vivenda de pr...

leer más

¡Compártelo!

Contacte connosco

Contacte co Centro Empresarial da Construcción do Barbanza para solicitar máis información.