Centro Empresarial da Construcción do Barbanza
Icono del horario

De luns a venres

09:00 a 14:00
Icono del telefono

Contacta connosco

981 874 647

Información sobre subvencións e convenios na comarca do Barbanza

No Centro Empresarial dá Construción do Barbanza consideramos indispensable facilitar a máxima información sobre todo tipo de subvencións, normativas, convenios actualizados, maquinaria, materiais, técnicas de construción, métodos de traballo, exposicións de produtos... ademáis de promover conferencias sobre a construción para asesoramento, información e reciclaxe dos empresarios.

Cursos de formación

En caso dunha demanda xeral, impártense cursos ou conferencias sobre calquera actividade relacionada que construción , de feito o CECB desde que se asentou na comarca do Barbanza, leva realizado todo tipo de cursos:

 • Prevención de Riscos Laborais
 • Operador de maquinaria de ConstruciónDomótica
 • Interpretación de Planos
 • Encargado de Obra
 • Operador de Guindastre
 • Informático
 • Internet
 • PRL específicos por posto de traballo tanto para o sector da construción como do metal
 • Contabilidade
 • Elaboración de orzamentos
 • Condutor de Camión clase C

No Centro Empresarial da Construción do Barbanza contamos con servizos de asesoramento fiscal, laboral e xurídico, prevención e proximamente de seguros, facilitados por persoal competente.

A Asociación elabora xunto coa participación dos socios, listas de prezos orientativos sobre materiais e traballo na construción que se lle facilita a todos os seus membros, ofrecéndolle así un coñecemento aproximado da situación actual dos prezos do sector da construción.

Colaboración con diversas entidades

Mantemos convenios de colaboración con distintas entidades:

 • Estación de Servizo de Coroso
 • Telefónica Móbiles
 • Apecco
 • Fundación laboral da construción
 • Trapega
 • Prevención de Riesgos S.L.
 • García Sánchez
 • Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela
 • Proquipont (empresa recollida residuos)
 • Neumáticos Tino
 • Seforgasa
 • Athena
 • Concellos
 • General Óptica de Ribeira
 • Triñanes e Hijos
 • Suministros industriales, S.L.
 • Despacho de abogados Ouvina y Pardavila

Próximamente teremos asesoramento en seguros, xa que actualmente temos convenio con Seguros García Sanchez.

1ªs Xornadas da Construcción do Barbanza

A celebración das 1ª s Xornadas da Construción do Barbanza foi moi exitosa tanto polo interese que manifestaron os empresarios que asistiron a elas demostrado que alta participación nas mesmas, como pola satisfacción de conseguir o noso obxectivo de proxectar na sociedade unha boa imaxe dun sector que quere abrirse ás innovacións e ao progreso.

As Xornadas da Construción contaron con dous tipos de actuacións en cada Concello da comarca, celebrando conferencias ou foros de debate conxuntamente con demostracións técnicas, sendo o obxecto das mesmas a procura de melloras nos sistemas de produción, na competitividade e nas novas tecnoloxías. Para o que colaboraron destacados profesionais de diferentes ámbitos do mundo empresarial e político.

Contacte connosco

Contacte co Centro Empresarial da Construcción do Barbanza para solicitar máis información.